............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Klinikken

Klinikken

Med vores deltagelse i Pop Up Arts ønsker vi først og fremmest at vise vores værker til offentligheden, men vi ønsker også – og ikke mindst – at finde et galleri eller et museum, der vil samarbejde om at realisere Klinikken.

Klinikken inviterer publikum til at træde ind i det rum, der opstår, når et brud er sket. Der er et væv af årsager til et brud opstår. Et er den umiddelbare handling (jeg blev kørt ned, jeg lagde arm, jeg blev adopteret), men forud ligger et landskab af andre årsager, som ukendte diagnoser, fejldiagnosticeringer, samfundsstrukturer, traditioner, skævvredne magtforhold etc. Afdeling M ønsker at undersøge forskellige lag, der samlet set bidrager til de komplekse brud og dermed skabe et undersøgende rum for de hjemløse bruds fortællinger.

Klinikken er en ruminstallation, der består af en række forskellige værker formet over genkendelige elementer, man traditionelt vil opleve i mødet med kliniske behandlings- og helingsprocesser. Vi omformer forskellige terapeutiske processer fra fx. ergoterapien ind i de kunstneriske værker.

Leave a Comment